Främjande och förebyggande

Vad är egentligen Disa-metoden?

Disa-metoden är en skolbaserad metod med rötterna i Kognitiv Beteende Terapi som förebygger stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever.

Metoden är förebyggande och främjande och får aldrig användas i behandlande syfte!

Undervisningen hjälper deltagarna att bli mer medvetna om hur tankar och beteenden påverkar hur de mår. Både hur glada tankar och aktiviteter lyfter oss, och hur negativa tankar och aktiviteter kan sänka oss.

Namnet står för Depression in Swedish Adolescents (även om de flesta gruppledare kallar den för Din Inre Styrka Aktiveras) och metoden är till stor del baserat på Gregory Clarke and Peter Lewisohns studier i USA

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms sjukvårdsområde, Stockholms Läns Landsting, anpassade metoden för det svenska skolsystemet och svenska förhållanden och den utvärderades med goda resultat av Britt-Marie Treutiger år 2006.

Pernilla Garmys avhandlingsarbete, “Supporting positiv mental health development in adolescents with a group cognitive intervention" avslutades vid Lunds Universitet våren 2016. Slutsatsen och rekommendationer utifrån resultatet i denna avhandling lyder:

 • Disa minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa.
 • Kostnaden för Disa är låg i förhållande till dess effekt, vilket indikerar kostnadseffektivitet
 • De positiva aspekterna i manualen behöver betonas mer för att stärka ungdomars förmågor
 • Disa-ledarna behöver få utrymme och flexibilitet för att kunna möta ungdomars behov.

Under våren 2016 uppdaterades Disa-manualerna enligt ovanstående rekommendationer från Lunds Universitet. Under hösten 2016/våren 2017 arbetar remissgrupper av ungdomar med de uppdaterade manualerna för att sedan ge sina förslag på hur manualerna kan bli så lätthanterliga som möjligt.

Sarah McLaughlin, Stockholm
Sarah McLaughlin, Stockholm

Vad är depression?

Disa-metoden förebygger INTE depression och får aldrig användas i behandlingssyfte!

Disa-metoden förebygger stress och nedstämdhet. Därför fungerar det väldigt bra att arbeta med metoden i hälsofrämjande och förebyggande syfte, i t.ex. skolan.

Det kan vara bra att värdefullt hur depression definieras. Enligt DSM-IV-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) inkluderar en depression följande:

 • Nedstämdhet eller irritabilitet
 • Tydligt minskat intresse för och glädje i aktiviteter
 • Markant minskad eller ökad matlust
 • Svårigheter att sova eller allt för stort sömnbehov
 • Psykomotorisk hämning
 • Trötthet, brist på energi
 • Känslor av värdelöshet eller överdriven skuld
 • Minskad förmåga att tänka koncentrera sig, fatta beslut
 • Återkommande tankar på döden eller självmord

(Fem av dessa där 1 och 2 ingår under minst en tvåveckors period)

Klicka här för Vårdguidens beskrivning/rekommendationer för depression och unga.

(Sidan har även länkar till andra instanser som behandlar ämnet.)

p1090838