Utbildningar i DISA-metoden

Gruppledarutbildning (steg 1)

DISA-utbildningen består av tre delar och sträcker sig över 1-2 terminer beroende på när på terminen grundkursen hålls.

Kursen består av:

1. Tre dagars grundutbildning = 53%,

2. Tio veckors DISA undervisning med deltagare på egen arbetsplats = 25%.

3. Handledning = 22%

För kursintyg krävs minst 80% aktivt deltagande, och inkluderar komplettering av undervisning med egen DISA-grupp.

Utbildningen kostar 7250 kr/person (exkl. moms) i Stockholm och inkluderar grundutbildning (3 dagar), handledning (2 dagar), gruppledarmanual, samt obegränsat antal elevmanualer.

Klicka här för information om pris på annan ort än i Stockholm, och hur vi kan anordna en gruppledarutbildning i din hemkommun.

 

Instruktörsutbildning (steg 2)

Är du DISA-gruppledare och intresserad av att utvecklas vidare med DISA och utbilda gruppledare på din hemort?

Har du arbetat med DISA ett tag och är intresserad av att bli lokal DISA-instruktör och utbilda gruppledare?.

Vi håller regelbundet i instruktörsutbildningar på vackra Hälsans Hus i Stockholm.

Klicka på här för att skicka ett mejl så återkommer vi med mer information. Kontakta oss! 

 

Anmälningsformulär

  Hur gör man som gruppledare?

  DISA-grupper kan genomföras varhelst man har ungdomar i grupp. Det är en förebyggande metod, och absolut inte en behandlingsform, och passar därför allra bäst i t. ex. skolmiljö. I skolan har vi alla ungdomar: De som mår ypperligt, halvbra, hyfsat, och urdåligt. Vi har de som mår bra ibland och dåligt ibland. Vi har de som vet varför de mår som de gör, och de som inte har en aning.

  I skolan har man möjligheten att fånga in alla elever och man kan därför arbeta förebyggande på ett väldigt märkbart sätt. Då man inte vet vilka som kommer att drabbas av nedstämdhet och för mycket stress är det av enormt värde att ge denna “verktygslåda” i form av DISA-metoden till alla. DISA hjälper även de som mår bra att förstå vad det är som gör att de har en positiv sinnesstämning och förstärker denna.

  DISA är annorlunda jämfört med många andra samtalsgrupper. Arbetet sker i grupp, men en stor del av arbete sker ändå på individnivå. Då arbetet kräver en del planering och förberedelse är det viktigt att verksamhetsansvarig och andra inblandade/påverkade är med i planeringen och implementeringen av arbetet.

  Gruppledare: Man bör helst vara två gruppledare då man arbetar med DISA. Anledningarna till det är flera. För det första är det mycket mer stimulerande och roligt som ledare att ha någon att planera och “bolla” med. I undervisningen blir också arbetsbördan mindre om man kan dela den med någon annan. Man kan göra rollspel inför eleverna och visa exempel på tydliga sätt. Fyra ögon och öron hör och ser givetvis mer än två och undervisningen blir mer levande och nyanserad.

  Planering: Hur mycket tid tar det att arbeta med DISA? Man träffar gruppen ca 1,5 timma i veckan under tio veckor. Planeringstiden tar ca ytterligare 60-90 minuter per vecka då det är viktig att ha en ordentlig förståelse för den lektion man skall undervisa. Det är också viktig att kunna gå igenom varje lektion efter lektionens slut. Deltagarna brukar tycka det är trevligt om man kan bjuda på något att äta vid varje grupptillfälle. Lite frukost från skolans matsal, juice och kaka, eller lite frukt. Allt är lika uppskattat.

  Deltagare: Antalet deltagare i gruppen bör inte överstiga 12-14. Gruppen hålls på samma dag och tid, och gärna i samma lokal (så gott det går). Även gruppens medlemmar är fasta och inga nya gruppmedlemmar bör börja under gruppens gång(med undantag om någon ny börjar i klassen/gruppen. då är det gruppledarens ansvar att hälla den medlemmen att "komma ifatt"). Om någon missar ett tillfälle får en av kompisarna i uppgift att tala om vilka hemuppgifter som skall göras till nästa lektionstillfälle.

  Material: Gruppledarna har ett strukturerat handledarmaterial där allt hen behöver veta inför och under de tio lektionerna finns. Materialet är väldigt strukturerat och varje lektion bygger på den föregående. (Man hoppar inte över övningar då materialet blir "hackigt" och den “röda tråden” förloras.) Deltagarna får egna pärmar där deras arbetsuppgifter finns. Pärmarna ska tas med till alla lektionstillfällen.

  Lokal: Ett konferensrum (el. dyl) med gott om plats för alla deltagare plus gruppledarna. Deltagarna behöver plats att ha sin pärm på bänken och kunna sitta och arbeta både enskilt och tillsammans. De är bra om alla kan ha ögonkontakt med varandra.

  Ledarna: DISA fungerar bäst när gruppledarna tycker om att arbeta med ett tankesätt som har grunden i kognitiv beteende terapi. DISA är inte överhuvudtaget en behandling och man behöver ingen tidigare utbildning i KBT för att arbeta med metoden. Det är dock viktigt att man har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i grupp. Det är också viktigt att man har bakgrund, utbildning och kunskap att ta emot och stötta deltagarna på ett professionellt sätt. Det innebär ibland att erbjuda individuella samtal runt elevens situation eller slussa dem vidare till andra instanser.

  Har du frågor kan du alltid kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan, eller klicka här: "Kontakta oss".