Snart finns de nya manualerna tillgängliga!

Efter Pernilla Garmys avhandling  ”Hälsopromotion i skolan Utvärdering av DISA – ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar” (Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, 2016) och under de senaste 18 månaderna  har DISA-manualerna genomgått en ordentlig bearbetning, uppdatering och uppfräschning. Dessa manualerna kommer att finnas tillgängliga för utbildade gruppledare med start i september 2017.  Om du vill uppgradera dina manualer, kontakta oss på info@disa-metoden.com.