Kontakta utvecklingsgruppen

Skicka e-post till oss

  Information

  Har du frågor fler om DISA-metoden eller vill du anmäla dig till en utbildning?  Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

  DISA-metoden, gruppledarutbildare

  Screen Shot 2022-11-24 at 12-1.17.07

  Eva-Mari

  Eva-Mari Thomas har arbetat aktivt med DISA-metoden sedan 2003 och har utbildat hundratals högstadieelever och gruppledare i metoden. Eva-Mari ansvarar även för samtliga DISA-instruktörsbildningar i Sverige. Instruktörer som nu har möjligheten att utbilda gruppledare lokalt i sina län.

  Hon är auktoriserad socionom, har en steg 1 utbildning i KBT, är utbildad handledare, och sedan 2010 med i the International Journal of School Social Works “advisory board”

  Eva-Mari har en amerikansk bachelors och en amerikansk masters examen i socialt arbete. Hon är utbildad medlare och har tidigare bl.a. arbetat inom socialtjänsten i Kalifornien och Colorado.

  Hon arbetar som skolkurator vid Hillelskolan Stockholm och även som terapeut vid Turning Point - International Counseling Center, i Stockholm.

   

  hakan-karlsson

  Håkan

  Håkan Carlsson har arbetat med DISA-metoden i Region Jönköpings län sedan 2013. 2014 gick han sedan sin instruktörs-utbildning.

  Tillsammans kollegor har han bildat ett länsövergripande nätverk för Disa-gruppledar. Nätverket informeras kring forskning och statistik inom området psykisk hälsa: http://plus.rjl.se/disa

  I grunden är Håkan undersköterska/skötare med anställning på en GAVA (geriatrisk akutvårdsavd.) på Geriatriska kliniken i Eksjö.

  Han har en projektanställning för att arbeta med hbtq-frågor och diplomera enheter och arbetsplatser angående deras hbtq-arbete.

  Håkan är sedan 2006 varit aktiv som coach i Esthernätverket, ett nätverk för vårdutveckling i Region Jönköpings län. Se: http://plus.rjl.se/esther

  Han har en utbildning i lösnings-fokuserat team och ledarskap via Solution Clues : http://www.clues.se/

  _G5A0377

  Anneli

  Anneli Andreasson är diplomerad KBT Coach och har många års erfarenhet av pedagogik och ledarskap.

  Under åren har Anneli gått kurser i bland annat pedagogik, coaching, bemötande, konflikt- och konflikthantering och samtalsmetodik.

  Anneli har varit både skapare av och ledare i olika kurser och utbildningar med olika inriktningar. Förutom att utbilda i DISA-metoden har hon till exempel undervisat gymnasieungdomar i personlig utveckling med inriktning mot arbetsmarknaden och utbildat igångsättare till självhjälpsgrupper.

  Anneli är också Lic. Personlig tränare, Pilates och Yinyoga instruktör.
  Hon arbetar på UngArt AB i Malmö som behandlare och utvecklingssamordnare.
  screen-shot-2016-10-29-at-20-47-14

  Andrés

  Andrés Huertas utbildar gruppledare i Jönköpings län/kommun.

  Andrés  är beteendevetare och danspedagog. Han arbetar just nu som skolkurator på Framtidens Idrottsskola Prolympia i Jönköping.

  Andres arbetar även med att hålla föreläsningar om barn med stora utmaningar. Andres coachar, handleder personal.