Främjande och förebyggande

Kontakta utvecklingsgruppen!

Har du frågor fler om Disa-metoden eller vill du anmäla dig till en utbildning?  Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

img_6977

Eva-Mari

Eva-Mari Thomas har arbetat aktivt med Disa-metoden sedan 2003.

Hon har utbildat hundratals högstadieelever och gruppledare i metoden.

Eva-Mari ansvarar även för samtliga Disa-instruktörsbildningar i Sverige. Instruktörer som nu har möjligheten att utbilda gruppledare lokalt i sina län.

Eva-Mari har en amerikansk bachelors och en amerikansk masters examen i socialt arbete. Hon är utbildad medlare.och har tidigare bl.a. arbetat inom socialtjänsten i Kalifornien och Colorado.

Eva-Mari är auktoriserad socionom, utbildad handledare, och sedan 2010 med i the International Journal of School Social Works “advisory board”

Hon arbetar som skolkurator vid Klara Norra gymnasium i Stockholm och även som “counselor” vid Turning Point - International Counseling Center, i Stockholm.

See även: www.evamarithomas.se samt https://www.linkedin.com/in/evamarithomas/

 

hakan-karlsson

Håkan

Håkan Carlsson har arbetat med Disa-metoden i Region Jönköpings län sedan 2013. 2014 gick han sedan sin instruktörs-utbildning.

Tillsammans kollegor har han bildat ett länsövergripande nätverk för Disa-gruppledar. Nätverket informeras kring forskning och statistik inom området psykisk hälsa: http://plus.rjl.se/disa

I grunden är Håkan undersköterska/skötare med anställning på en GAVA (geriatrisk akutvårdsavd.) på Geriatriska kliniken i Eksjö.

Han har en projektanställning för att arbeta med hbtq-frågor och diplomera enheter och arbetsplatser angående deras hbtq-arbete.

Håkan är sedan 2006 varit aktiv som coach i Esthernätverket, ett nätverk för vårdutveckling i Region Jönköpings län. Se: http://plus.rjl.se/esther

Han har en utbildning i lösnings-fokuserat team och ledarskap via Solution Clues : http://www.clues.se/

anneli-disa-metoden

Anneli

Anneli Andreasson är diplomerad KBT Coach och har många års erfarenhet av pedagogik och ledarskap.

Under åren har Anneli gått kurser i bland annat pedagogik, coaching, bemötande, konflikt- och konflikthantering och samtalsmetodik.

Anneli har varit både skapare av och ledare i olika kurser och utbildningar med olika inriktningar. Förutom att utbilda i Disa-metoden har hon till exempel undervisat gymnasieungdomar i personlig utveckling med inriktning mot arbetsmarknaden och utbildat igångsättare till självhjälpsgrupper.

Anneli arbetar på studieförbundet ABF i Jönköping som verksamhetsansvarig och cirkelledare.

Hemsida: http://abf.se/jonkoping

screen-shot-2016-10-29-at-20-47-14

Andrés

Andrés Huertas utbildar gruppledare i Jönköpings län/kommun.

Andrés  är beteendevetare och danspedagog. Han arbetar just nu som skolkurator på Framtidens Idrottsskola Prolympia i Jönköping.

Andres arbetar även med att hålla föreläsningar om barn med stora utmaningar. Andres coachar, handleder personal.