Höstens DISA-utbildning i Stockholm den 2, 5-6 september, 2022

Höstterminens DISA-gruppledarutbildning äger rum på vackra Hälsans Hus i Stockholm den 2, 5-6 september, 2022.
För mer information och anmälan klicka på “Kontakta oss” längst ner på sidan.