Främjande och förebyggande

Gruppledare galleri för Disa-metoden

Här hittar du bilder från alla våra gruppledare inom kurser för Disa-metoden. Bilderna är från 2014 och framåt.

Kristianstad 2016

Kristianstad 2016

Kristianstad 2016

gruppledaer-disametoden2016

Stockholm 2016

Stockholm 2016

Stockholm 2016

gruppledaer-disametoden2016-3

Stockholm 2015

gruppledaer-disametoden2016-4

Ystad 2016

gruppledaer-disametoden2016-2

Stockholm 2015

gruppledaer-disametoden2016-5

Ystad 2014

gruppledaer-disametoden2016-6