Främjande och förebyggande

Gruppledare galleri för Disa-metoden

Här hittar du bilder på några av våra fina gruppledare efter avslutad kurs. Bilderna är från 2014 och framåt.

Tomelilla 2018

Kristianstad 2016

Kristianstad 2016

gruppledaer-disametoden2016

Kristianstad 2016

Stockholm 2017

Stockholm 2016

Stockholm 2016

gruppledaer-disametoden2016-3

Stockholm 2016

gruppledaer-disametoden2016-4

Stockholm 2015

gruppledaer-disametoden2016-2

Ystad 2016

gruppledaer-disametoden2016-5

Stockholm 2015

gruppledaer-disametoden2016-6

Ystad 2014