Media

Läs mer om forskningen runt DISA-metoden, eller titta på information om metoden på YouTube.

Från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Medicinska fakulteten,
Lunds universitet, Sverige 2016
Hälsopromotion i skolan
Utvärdering av DISA – ett program för att förebygga
depressiva symtom hos ungdomar - Pernilla Garmy (2016)

 

Akademisk Avhandling

Från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Medicinska fakulteten,
Lunds universitet, Sverige 2016
Hälsopromotion i skolan
Utvärdering av DISA – ett program för att förebygga
depressiva symtom hos ungdomar - (Pernilla Garmy, 2016)

Ladda ner filen här:

DISA:Lund2016

 

Screen Shot 2020-01-31 at 22.04.12

"I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context, CYPHiSCO, förenar forskare vid Högskolan Kristianstad sitt intresse för barns, tonåringars och unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande och delaktighet. I CYPHiSCO bedrivs både grundforskning om faktorer som står i samband med hälsa och tillämpad forskning såsom aktionsforskning eller utvärderingar av preventionsprogram. I denna bok har vi samlat några av forskningsmiljöns aktuella forskningsprojekt. Ett genomgående tema är hur barns och ungas delaktighet och handlingsutrymme utgör viktiga aspekter av deras hälsa och välbefinnande, något som i boken ses ur ett salutogent perspektiv."

Ladda ner filen här:

Barnsliga Sammanhang

 

Screen Shot 2020-02-01 at 19.20.52

 

"I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation. Tillsammans med övriga yrkeskategorier inom elevhälsan och i skolan har skolsköterskan en viktig uppgift att främja elevernas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål."

Utgiven på Studentliteratur, 2019