DISA broschyren har uppdateras för 2016

disa-broschyren

ÄNTLIGEN har DISA broschyren uppdaterats!

Den nya uppdaterade broschyren kan delas ut på föräldramöten eller i andra sammanhang där officiell skriftlig information om metoden behövs.

På baksidan finns en linje där du – gruppledaren – kan skriva din kontakt information. På baksidan finns även kontaktinformation till alla ledamöter i DISAs utvecklingsgrupp. Vi svarar gärna på frågor när det behövs!

Filen nedan till höger har sid 2 upp-och-ner, så när den skrivs ut dubbelsidigt blir det rätt. Nedan till vänster finns även en mer skärm-vänlig version:

SE DEN NYA BROSCHYREN HÄR!