Blogg

Boosterdagen 30 november 2016

  Klicka här för info / Anmälan!

Läs Mer

Gruppledares kommentarer efter tre dagars utbildning i metoden

Infriades dina förväntningar av DISA-gruppledarutbildningen? “Absolut!!! Är mycket inspirerad och laddad inför att få köra detta. Bra uppbyggd kurs, lättförståligt…

Läs Mer

DISA broschyren har uppdateras för 2016

ÄNTLIGEN har DISA broschyren uppdaterats! Den nya uppdaterade broschyren kan delas ut på föräldramöten eller i andra sammanhang där officiell…

Läs Mer

Vad tycker ungdomarna som gått DISA-utbildningen?

Vad tycker några av ungdomarna som gått DISA-utbildning?    “Mycket har betytt mycket för att det hjälper att vara här och…

Läs Mer