Gruppledares kommentarer efter tre dagars utbildning i metoden

Infriades dina förväntningar av Disa-gruppledarutbildningen? “Absolut!!! Är mycket inspirerad och laddad inför att få köra detta. Bra uppbyggd kurs, lättförståligt material.” Nicklas Toll, Grästorp. augusti,2016 “Jättebra och jättenöjd. Enkelt, proffsigt och humoristiskt framfört Går igång på ditt engagemang!! Du är på rätt plats. Grattis till dig och din arbetsgivare!!” Karin Läs mer…

Disa broschyren har uppdateras för 2016

ÄNTLIGEN har DISA broschyren uppdaterats! Den nya uppdaterade broschyren kan delas ut på föräldramöten eller i andra sammanhang där officiell skriftlig information om metoden behövs. På baksidan finns en linje där du – gruppledaren – kan skriva din kontakt information. På baksidan finns även kontaktinformation till alla ledamöter i DISAs Läs mer…