Främjande och förebyggande

Välkommen till Disa-metoden!

Disa-metoden - främjande och förebyggande

Vill du hjälpa de ungdomar du arbetar med att hitta strategier som hjälper dem att hantera vardagen, och som belyser och stärker deras positiva sidor?

Forskning visar att Disa-metoden minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa.

De blir medvetna om hur de tänker och vad de gör, och hur detta påverkar det egna måendet. Kunskapen stärker individen och ger var och en möjligheten att till större del påverka det egna måendet på ett positivt sätt.

Välkommen In! Läs mera här: Disa-metoden!

 

EMBROIDERY ARTWORK Thomas_Eva-DISA Motoden Embroidery 2010 - Version 2

Utbildade Gruppledare:

Fr.o.m september 2017 finns de uppdaterade, omarbetade, uppfräschade manualerna tillgängliga.

Klicka här om du vill uppgradera!

Vad har betytt mest för dig under Disa-utbildningen? Några svar från tonåringar som genomgått utbildningen:

“Jag har lärt mig många olika saker om hur man ska tänka i olika situationer och vissa har faktiskt funkat.”

“Jag tycker det är skönt att komma hit och bara prata och göra övningarna och så. Man lär sig bra saker plus att det är skönt att få lite paus från allt i skolan och så.”

“Att man har kunnat prata ut om hur man känner.”

“Jag tycker att det varit bra när man har motsatstanker, alltså något positivt när det känns negativt. Jag tycker att det är bra när man träffas i ”stor grupp” och pratar om olika saker. Det känns bra. Det är dåligt att det här är sista gången bara.”

“Att få höra vad kompisarna tänker och att man inte är ensam.”

 

Vill du läsa fler kommentarer från tonåringar som gått Disa-utbildning? Klicka här!